Allt om behandling med fillers

Fillers är ett konstgjort ämne som sprutas in i huden för att forma, förändra och föryngra. Fillerbehandlingar har ett mycket brett användningsområde. De vanligaste åtgärderna är:  

 1. Fillers i ögonregionen
 2. Näskorrektioner med fillers
 3. Fillerbehandlingar för kinder
 4. Läppförstoring med fillers
 5. Fillers i hakan
 6. Fillers för förstärkning av käkben
 7. Korrektioner av ojämnheter och ärr

Behandlingar med fillers

Fillers eller botox?

Det finns många missuppfattningar om vad en filler är att vad den gör. Många undrar om de skall välja botox eller filler:

 • En filler fyller ut och skapar volym. På detta sätt kan den bygga upp, förstärka och förändra form.
 • Botox är ett muskelavslappnande ämne som sprutas in i de muskler som orsakar rynkor. Vanligen i pannan, mellan ögonen och i ögonens utkanter. Botox fyller inte ut huden på något sätt.

Filler eller fett?

Kroppens eget fett kan användas som en ”filler”. Men det finns flera skillnader mellan en behandling med fett och filler.

 • En filler är en konstgjord gelé. Den ger ett tillfälligt resultat men behandlingen är väldigt enkel och billig jämfört med en fettinjektion.
 • En fettinjektion är en transplantation av fett. Behandlingen innebär att man flyttar fett som man först hämtar genom en fettsugning och sedan sprutar in där man vill bygga upp volymen.
 • En fettransplantation är en kirurgisk behandling. Den ger ett permanent resultat men är betydligt mer omfattande och kostsam.

Vad är en filler?

En filler är en injicerbar substans som används för att forma ansiktet inifrån. De flesta fillers har en tillfällig effekt men det finns även mer permanenta alternativ.

Intresset för fillers är väldigt stort. Detta beror på fyra faktorer:

 1. Behandlingen är enkel.
 2. Resultaten blir synliga.
 3. Riskerna är små.
 4. Kostnaden är rimlig.

De vanligaste platserna att fylla på med en filler är kinder, läppar och de s.k. nasolabialvecken som går mellan näsan och munnen.

Hur fungerar en vävnadsfiller?

Vad är en filler?

En filler är som namnet antyder en substans som fyller ut huden och formar på så sätt ansiktet inifrån.

En fillerbehandling går ut på att man sprutar in fillern under huden i behandlingsområdet.

 1. Beroende på vilken behandling som utförs injiceras olika fillerprodukter i olika mängd och på olika djup.
 2. Hur mycket filler man använder och på vilket djup den läggs beror på vilken kroppsdel som behandlas och hur stor fyllnadsökning man vill uppnå.
 3. Vid behandling av t.ex. en rynka används en betydligt mindre mängd filler än vid en hakförstoring.

Vad kan jag förvänta mig för resultat?

Den idealiska fillern skulle vara billigt att framställa, fri från biverkningar, ge ett långvarigt resultat samt vara lätt att använda och lätt att ta bort om patienten skulle ångra sig.

Tyvärr har den perfekta fillern inte uppfunnits ännu. Det finns dock ett stort antal olika produkter som kan erbjuda väsentliga förbättringar.

En filler kan i dagsläget aldrig helt ersätta ett plastikkirurgiskt ingrepp som t.ex. en ansiktslyftning, en fettransplantation eller en förstoring med implantat. Med sådana ingrepp kan mer omfattande förändringar med längre bestående resultat uppnås.

De olika filleralternativen

För att fylla ut huden kan man använda antingen egna naturliga fettceller eller konstgjorda substanser – traditionellt kända som fillers.

 • Fillers består av en laboratorieframställd gelé förpackad i färdiga sprutor eller i ampuller.
 • Det finns många företag som tillverkar fillers vilket gör att det finns många olika fillerprodukter på marknaden.
 • Till de mest kända fillermärkena hör Restylane, Juvederm, Teosyal, Radiesse och Stylage.
 • De olika konstgjorda fillerprodukterna framställs på olika sätt och har därför olika egenskaper.
 • I första hand skiljer sig olika fillers åt i fråga om tjocklek och konsistens. Detta ger dem olika användningsområden och behandlingsresultat.

Hyaluronsyran – den flexibla standardfillern

Hyaluronsyrebaserade fillerprodukter klart vanligast

Hyaluronsyra är ett geléliknande ämne som finns naturligt i kroppen i bl.a. ögon, leder och hud. Den absorberar vatten som en svamp och fungerar som kroppens smörjmedel och stötdämpare.

Hyaluronsyrans effekter är säkra och väl dokumenterade vilket har gjort denna fillertyp till den mest använda i världen.

En filler som kan användas till det mesta

Hyaluronfillers finns i olika tjocklekar och konsistenser vilket ger dem ett brett användningsområde.

 • Fasta men formbara hyaluronfillers används med fördel för mörka ringar under ögonen, läppar och näskorrigering
 • Tjockare mer svamplikande hyaluronfillers används med fördel för att förstärka konturer som haka, kindben, käklinje samt fylla ut för att minska rynkor och jämna ut hudojämnheter.
 • Behandlingsresultaten av en hyaluronfiller kvarstår i 6-12 månader. Därefter görs ofta en påfyllnadsbehandling.
 • Exempel på hyaluronsyrebaserade injektionsprodukter är Stylage, Juvederm, Restylane, Macrolane, Prevelle, Teosyal, Hylaform, Esthelis, Matrigel, Captique, Puragen och Rofilan.

Hydroxylapatit – mer kraft mindre följsamhet

Hydroxylapatit är ett mineralämne som förekommer naturligt i skelettet och i våra tänder. Även dessa fillers framställs på syntetisk väg och består till 30% av Hydroylapatit och 70% av en vattenbaserad gel.

 • Fillers bestående av hydroxylapatit har en krämig konsistens, lite som jordnötssmör som kan masseras ut och plattas till.
 • De tillhör de mest kraftfulla fillerprodukterna och används i första hand för att behandla djupa rynkor/fåror i ansiktet, hudojämnheter eller för att förstärka ansiktets konturer (haka, kinder, käklinje).
 • Den mest kända injektionsprodukten baserad på Hydroxylapatit är Radiesse.
 • Resultaten av en injektion med Radiesse håller i 12-18 månader vilket gör det till den icke permanenta filler som ger de mest varaktiga resultaten.

Mjölksyrafillers stimulerar huden till utfyllnad

Mjölksyrebaserade fillers är en relativt ny produkt som tillskillnad från andra fillers verkar genom att stimulera huden att ”fylla ut sig själv”. Den mest kända sådana produkten heter Sculptra.

 • En mjölksyrefiller innehåller mikropartiklar av poly-L-mjölksyra som injiceras under huden där de stimulerar kollagenproduktionen. Denna stimulans leder i sin tur till ökad fyllighet i det injicerade området.
 • Resultaten av en mjölsyrafiller uppnås gradvis efter 2-3 behandlingstillfällen utförda med 4-6 veckors mellanrum. De kvarstår sedan i upp till 18 månader.
 • Användningsområdet för mjölksyrebaserade fillers är i första hand utfyllnad av rynkor och veck i ansiktshuden.

Permanenta fillers – omtvistade produkter med uppenbara för- och nackdelar

Den största nackdelen med vanliga fillers är att de ger ett tillfälligt resultat. Med detta följer ett behov av upprepade behandlingar och därmed utgifter.

 • För att få permanenta resultat av en injektionsbehandling måste man använda antigen fettinjektioner eller s.k. permanenta fillers.
 • Permanenta fillers kan liknas vid en sorts injicerbara implantat. För att uppnå den permanenta effekten blandar man i olika typer av plaster i en fillergelé.

Aktiverar kroppens naturliga läkningsprocess

När en permanent filler injicerats aktiveras kroppens naturliga skyddsmekanism att kapsla in främmande föremål (plastpartiklarna). Då bildas ärrvävnad.

Kapseln av ärrvävnad som bildas runt plastpartiklarna när en permanent filler läker in ökar vävnadsvolymen och utgör själva ”implantatet”. Denna process medför dock ett antal osäkerhetsfaktorer.

 1. Det är svårt att bedöma hur mycket ärrvävnad kroppen bygger upp runt det främmande materialet. Detta gör det i sin tur svårt att förutse den slutgiltiga fyllnadsgraden.
 2. Det kan vara svårt att på förhand bedöma hur implantatet kommer att framstå när kroppen och huden åldras.
 3. Eventuella komplikationer till följd av implantatens inläkning i kroppen är svåra att behandla.

De aktuella osäkerhetsfaktorerna gör att många kliniker och läkare avråder från behandlingar med permanenta fillers och alla former av fillers som innehåller plaster eller andra ämnen som inte kroppen kan bryta ned på naturligt väg.

Exempel på permanenta fillers är Artecoll, Dermaliv, Aquamid och Agriform.

Så går en behandling med fillers till

En injektionsbehandling med fillers är ett enkelt ingrepp. Det är dock en medicinsk behandling och skall därför utföras av en läkare eller sjuksköterska.

 • Injektionsbehandlingar med vävnadsfillers utförs på skönhetssalonger, läkarmottagningar och plastikkirurgiska kliniker.
 • Inför din första fillerbehandling får du ibland först träffa en läkare eller sjuksköterska på din utvalda klinik för en konsultation. Där görs en bedömning av dina förutsättningar och du får information om behandligen.
 • Du hittar dina klinikalternativ för fillers i klinikregistret.
 • Ett bra sätt att kontrollera kliniken och din behandlares kompetens är att kontrollera om han/hon är certifierad av Estetiska Injektionsrådet.

Behandlingsförlopp

En fillerbehandling tar ca 30 minuter och du kan fortsätta din dag som vanligt direkt efter behandlingen. Den går till på ungefär följande sätt: 

 1. Först gör läkaren eller sjuksköterskan en noggrann bedömning av din hud och av det område som skall fyllas ut.
 2. I vissa fall märks injektionspunkterna upp i förväg med hjälp av en penna för att underlätta behandlingen
 3. Injektionsplatserna rengörs och desinficeras med en antibakteriell lösning och bedövas med hjälp av is eller en bedövningskräm beroende på patientens önskemål.
 4. I vissa fall innehåller injicerbara fillers lokalbedövning och i andra väljer behandlaren att sätta en sådan i behandlingsområdet separat. Denna bedövning är av samma typ som används hos tandläkaren.
 5. Själva injektionsprocessen går mycket snabbt och en behandling bestående av en serie injektioner är ofta över på mindre än 20 minuter.
 6. Efter injektionerna tvättas det behandlande området av. Vid behov erbjuds patienten en kylpåse för att minska det tillfälliga obehaget/den svidande känslan som ibland uppkommer alldeles efter injektionerna. Patienten kan lägga på makeup efter 4 timmar men skall undvika att utsätta injektionsområdet för tryck.
 7. Resultaten av en behandling med en vävnadsfiller syns nästan direkt efter behandlingen. Ibland syns även en mindre svullnad och lite blåmärken i det behandlande området.
 8. Patienten kan normalt sett återgå till sitt arbete och sina normala rutiner omedelbart efter ingreppet.

Hur känns det efter behandlingen?

Efterförlopp vid injektionsbehandling med fillers

En fillerbehandling är en enkel behandling. Man får några sticksår och viss svullnad men det går fort över. Normalt sett behövs ingen sjukskrivning.

 • Omedelbart efter behandlingen kan du komma att känna en viss smärta, vara svullen och ha små blåmärken i behandlingsområdet. Detta går bort inom ett par dagar.
 • Det behandlande området kan kännas lite bortdomnat och huden kan se lite röd och irriterad ut. Även detta försvinner inom några dagar.
 • Vid användning av vissa fillers kan det behandlade området ibland framstå som lite överfyllt alldeles efter behandlingen och i upp till ett par dagar därefter. Detta beror på att behandlaren avsiktligt överfyller för att kompensera för den filler som omedelbart bryts ned av kroppen.
 • Det är viktigt att tänka på att de behandlingsresultat man uppnår med hjälp av icke-permanenta fillers precis som namnet antyder inte är permanenta.
 • Den ökade vävnadsvolymen kommer att gå tillbaka inom 3-18 månader beroende på vilken fillerprodukt som använts och i vilket område den lagts.
 • Om en permanent filler använts finns det risk att den till följd av den omgivande vävnadens åldersrelaterade förändringar ändrar läge eller framstår som en klump under huden. För att korrigera detta krävs komplicerad kirurgi.

Risker för komplikationer och biverkningar med fillers

Risker vid fillerinjektioner

Icke permanenta fillers som Restylane och Juvederm betraktas som mycket säkra. Komplikationer och biverkningar förekommer sällan.

 • Den låga risken för biverkningar av fillers beror i första hand på att de ämnen som injiceras består av en naturlig substans och för att injektionsprodukternas effekt är tillfällig.
 • Den största risken vid en behandling med fillers är att man inte blir nöjd med resultatet. Man har fått för mycket, för lite någon ojämnhet eller klumpar.
 • Om något mot förmodan skulle bli fel går resultatet tillbaka i takt med att produkten bryts ned av kroppen.
 • Om man inte kan eller vill vänta på att fillern går bort av sig själv finns det en möjlighet att ta bort fillers med hjälp av Hyalase.

Ta bort filler med Hyalase

Hyalase är ett läkemedel som används för att lösa upp fillers bestående av Hyaluronsyra. Hyalase används om man är missnöjd med sin filler eller om man fått klumpar och ojämnheter. 

 • En hyalasebehandling är en injektionsbehandling där man sprutar in hyalasen på ungefär samma sätt som fillern.
 • Behandling med Hyalase fungerar bara på fillers av Hyaluronsyra. Detta är en bra anledning att välja en sådan filler.
 • Hyalase tar bort fillern genom att göra vävnaden mer genomsläpplig. Detta gör att fillern löses upp snabbare än normalt och kan absorberas av kroppen.
 • Effekten av en behandling med Hyalase är snabb. Den bryter ned fillern och på så sätt bort ex. klumpar, små hårda kulor i huden (inkapslingar) och ojämnheter. Den fulla effekten ser man efter ungefär 1 vecka.
 • Hyalase kan ge biverkningar liknande de som finns vid fillerbehandligen. Det finns dock även en risk för att Hyalasen även bryter ned kroppens egenproducerade hyaluronsyra i området. Detta resulterar i minskad volym och elasticitet. Kroppen fortsätter dock att producera ny hyaluronsyra vilket återställer balansen med tiden.

Komplikationer och biverkningar

De potentiella komplikationer som förknippas med en fillerbehandling är bl.a:

 • Infektion – Vid en injektionsbehandling får man små nålstick i huden. Detta innebär en viss risk för infektion. Denna visar sig med rodnad, smärta, värmeökning samt feber. Kontakta din klinik om du upplever dessa symptom.
 • Asymmetri och ojämnheter förekommer och är ofta resultatet av felaktigt val av filler, injektionsmängd eller bristande erfarenhet hos behandlaren.
 • Migration innebär att fillern flyttar sig i vävnaden. Detta försämrar resultatet och kan ge ett onaturligt utseende.
 • Kroppen kan reagera på fillern och då kapsla in den i egen vävnad. Då bildas vad som känns som klumpar eller små hårda kulor under huden. Dessa får man vänta ut eller behandla med Hyalase.
 • Blödning, blånad och/eller svullnad kan uppkomma kort efter behandlingen och kvarstå i upp till en vecka. I undantagsfall kan dock en uppkommen missfärgning sitta i under längre tid än så.
 • Huden i det behandlade området kan även bli röd och irriterad, klia samt utveckla utslag och överkänslighet. Även dessa biverkningar är ovanliga och oftast snabbt övergående.

Permanenta fillers innebär större risker

Vid användning av en permanent filler som Artecoll, Dermaliv eller Aquamid m.fl. finns risk för bestående komplikationer i form av ojämnheter till följd av inläkningsprocessen eller åldersförändringar i kroppens vävnader.

Många läkare avråder p.g.a risken för bestående problem helt från behandling med permanenta fillers. Du kan läsa mer om detta under rubriken ”de olika filleralternativen”.

Priser för fillers

Det finns ett stort antal olika vävnadsfillers. Kostnaden för en injektionsbehandling med en filler påverkas av följande faktorer:

 • Priser för fillers

  Man bör inte låta priset vara en allt för tungt vägande faktor i valet av var man väljer att genomföra sin injektionsbehandling.

  Var och av vem behandlingen utförs. Plastikkirurgiska kliniker är ofta något dyrare men där finns ofta en mycket hög kompetens.

 • Vilken filler som används. Restylane och Juvederm är de mest kända och därmed något dyrare.
 • Hur mycket filler som behövs. Normalt används 1-3 doser.

Ofta prissätts injektionsbehandlingar baserat på hur många doser/sprutor av fillern som används. I normalfallet går det åt 1-3 sprutor per behandlingsområde.

Ju längre resultaten håller desto dyrare

Priset på de de olika fillersen baseras ofta på hur länge behandlingsresultaten kvarstår. De produkter som ger de längst varande resultaten är ofta också är de dyraste.

Fördelen med att använda en filler som håller länge är naturligtvis att man inte behöver behandla lika ofta vilket ju leder till en lägre slutkostnad för den som vill behålla sin ”fyllighet” över tiden.

Ungefärliga priser för fillers

Fillerbehandlingar kan se väldigt olika ut beroende på vilket område som behandlas. Det är därför svårt att ge exakta prisuppgifter. 

För att ge dig en uppskattning av priset har vi här använt en läppförstoring som refrens för den ungefärliga kostnaden:

 • Mjölksyrebaserade fillers (Sculptra) ca 5 000 kr/spruta (2-3 st/behandling)
 • Filler av Hyaluronsyra (Restylane, Juvéderm etc.) 3000-4000 kr/spruta (1-2 st/behandling)
 • Hydroxylapatit (Radiesse) 4000-6000 kr/spruta (1-2 st/behandling)

Finansiering av en injektionsbehandling med en filler

Om du inte kan eller vill betala din injektionsbehandling kontant finns flera olika alternativ för finansiering.

 • Många företag har specialiserat sig på att låna ut pengar till olika skönhetsbehandlingar och plastikkirurgi.
 • Innan du beslutar dig för att låna pengar till din behandling är det dock, som alltid, viktigt att du sätter dig in i villkoren för lånet.
 • Du kan läsa mer om möjligheterna till finansiering av din skönhetsbehandling på informationssidan om lån och finansiering för plastikkirurgi och skönhetsbehandlingar.

Nästa steg: Visa kliniker för fillers »