Nasolabialveck – rynkor mellan näsa och mun

Rynkor mellan näsa och mun kallas för nasolabialveck. De orsakas av volymförlust i mellanansiktet som efter en tid leder till tydliga veck mellan näsan och munnen.

 1. Nasolabialveck är ett första tecken på att vävnaderna i ansiktet förlorat volym eller sjunkit ned.
 2. Därefter kan mungiporna börja följa med nedåt vilket då kan leda till s.k. ”sura mungipor”.
 3. Om vävnaderna fortsätter att sjunka utvecklas efter en tid ”hamsterpåsar” nedanför käkbenet.

Därför får vi nasolabialveck

Rynkor mellan näsan och munnen kallas för nasolabiala veck

Uppkomsten av nasolabialveck beror oftast på någon eller några av följande orsaker:

 1. Förlust eller förskjutning av volym runt kindbenen och under ögonen. Detta är en helt naturlig åldersrelaterad förändring men kan även uppstå till följd av viktnedgång, sjukdom eller av andra orsaker.
 2. Om ingen volymförändring har ägt rum beror problemen ofta på en överanvändning av ansiktsmuskulaturen. Nasolabialvecken syns ofta tydlig när vi ler. Efter en tid kan de dock bli kvar som permanenta rynkor eller veck mellan näsan och munnen.
 3. En kombination av volymförlust och hög aktivitet i muskulaturen runt munnen.

Behandling av nasolabiala veck

Det finns flera sätt att behandla rynkor mellan näsan och munnen. Vilken behandling som används beror på den underliggande orsaken samt vilka mål man har:

Fillers – förstahandsalternativet mot rynkor mellan näsan och munnen

Fillers och botox mot nasolabiala veck

Fillers är en konstgjord gel som sprutas in under huden för att återställa förlorad volym. Vid behandling av nasolabialveck kan en filler användas på två sätt:

 1. Fillern sprutas in under de nasolabiala vecken och lyfter på så sätt vecken så att de slätas ut. Detta är den vanligaste behandlingsmetoden.
 2. Eftersom problemen med nasolabiala veck ofta beror på en volymförlust högre upp i ansiktet kan man även lägga en filler i kinderna.
 3. En filler i kinderna kan lyfta ansiktets nedre delar. Den har en utslätande effekt på vecken mellan näsan och munnen men även en starkt föryngrade effekt på hela ansiktet.

Priset för en behandling med fillers av nasolabiala veck är ca 3 000-4 000 kr. Behandlingen är enkel och tar ca 30 minuter. Man är normalt sett tillbaka på jobbet omedelbart efter ingreppet.

Resultaten av en fillerbehandling av nasolabialveck varar i 3-4 månader. Därefter får den upprepas på nytt.

Nästa steg: Läs mer om fillers | Visa kliniker för fillers

Botox mot nasolabialveck

Botox är ett muskelavslappande ämne som länge varit ”kungen” av rynkbehandling. I många fall är den också det.

 • Botox är i första hand känt som en behandling för pannrynkor, rynkor mellan ögonen och rynkor runt ögonen.
 • Anledningen till att botox i många fall är en så effektiv metod beror på att den förlamar sådan muskulatur som orsakar rynkor på ett mycket effektivt sätt.
 • Hos yngre personer med nasolabialveck är det inte ovanligt att de orsakas av överaktivitet i muskulaturen runt munnen. Ofta har man ingen uttalad volymförlust.
 • I dessa fall kan en botoxbehandling i vissa fall vara lösningen.

Vid en behandling med botox mot nasolabialveck sprutas en liten mängd botox in för att dämpa aktiviteten i de muskler som orsakar rynkorna mellan näsan och munnen.

Priset för en behandling av nasolabila veck med botox är ca 3 500 kr. Behandlingen tar ungefär en halvtimme och man kan återgå till sina vardagliga aktiviteter direkt efter behandlingen.

Nästa steg: Läs mer om botox | Visa kliniker för botoxbehandling

Ansiktslyft – enda alternativet vid kraftiga hudveck mellan näsan och munnen

En ansiktslyftning är ett plastikkirurgiskt ingrepp där man på kirurgisk väg flyttar nedsjunken vävnad och sträcker upp huden i ansiktet.

 • Omfattande volymförlust, nedsjunkenhet och slapphet i ansiktets mellersta delar leder till kraftiga hudveck mellan näsan och munnen.
 • I dessa fall är ett ansiktslyft ofta det enda tänkbara alternativet för att uppnå ett bra och långsiktigt resultat.
Nästa steg: Läs mer om ansiktslyft | Visa kliniker för ansiktslyft