Allt om pannlyft/ögonbrynslyft

Ett ögonbrynslyft (eller pannlyft som det också kallas) är ett plastikkirurgiskt ingrepp som reducerar tyngd, nedsjunkenhet och hudöverskott i både pannan och ögonbrynen.

Guide till ögonbrynslyftOperationen har stor effekt på såväl de horisontella pannrynkorna som de vertikala rynkorna mellan ögonen (glabella).

Återställer åldrandets effekter

Tiden sätter sina spår i våra ansikten. Med åldern blir vävnaderna i pannan slappare och ögonbrynen sjunker ned. För att motverka detta lyfter vi ögonbrynen med hjälp av musklerna i pannan. På så sätt bildas rynkor.

Med åren blir också ögonen mer känsliga för starkt ljus vilket gör att vi ”kisar”. Musklerna runt ögonbrynen utvecklas och ”bekymmersrynkorna” blir mer framträdande.

Dessa förändringar gör att vi ser äldre och tröttare ut. De kan också ge oss ett allvarligt, bekymrat eller sömnigt uttryck. Pannlyftet har till syfte att minska dessa effekter och på så sätt ge ett mer utvilat och obekymrat uttryck.


Bilder från pannlyft

Tänk på att varje patient har unika förutsättningar och att dessa bilder av pannlyft/ögonbrynslyft endast ger en indikation om vad som är möjligt att åstadkomma genom operationen.

Är du en lämplig kandidat för ett pannlyft?

Pannlyft utförs i normalfallet på patienter i 40-60 års åldern. Syftet är då att minska synbara ålderstecken. De utförs dock även på yngre patienter med hängande ögonbryn, kraftiga rynkor i pannan eller mellan ögonen.

Operationen utförs även på personer med en genetik som resulterat i lågt sittande/tunga ögonbryn. Även personer i denna grupp kan förvänta sig goda resultat av ingreppet.

Behandlar ansiktets övre tredjedel

Inom plastikkirurgin delas ansiktet ofta upp i tre tredjedelar. Ett pannlyft behandlar ansiktets övre 1/3 och tar sikte på att behandla hängande ögonbryn, bekymmersrynkor och att släta ut pannan.

Ett ögonbrynslyft behandlar ansiktets övre 1/3

Ett ögonbrynslyft behandlar ansiktets övre 1/3

En ansiktslyftning å andra sidan behandlar ansiktets mellersta och nedre två tredjedelar (haka, hals och ansiktet upp till ögonen).

Ofta utförs pannlyft i kombination med ett ansiktslyft i en så kallad ”full-face” behandling. Syftet är då att åstadkomma ett slätare och ungdomligare uttryck i hela ansiktet.

Eftersom allmän slapphet och hudöverskott i ansiktets övre tredjedel ofta även inbegriper ögonlocken utförs ingreppet ofta i kombination med en ögonlocksplastik. I vissa fall bedöms patienter som trott sig vara i behov av en övre ögonlocksplastik vara bättre betjänta av ett pannlyft.

Behandling av patienter med flintskallighet, förhöjt hårfäste eller som tidigare genomgått övre ögonlocksplastik kräver i vissa fall att kirurgen förändrar metoden för pannlyft något för att möta dessa omständigheter på bästa sätt.

Förberedelser inför ett pannlyft

Ett pannlyft kan utföras med två olika metoder – traditionell (även kallad öppen metod) och med endoskopisk metod vilket är detsamma som titthålsteknik.

I den traditionella metoden för ögonbrynslyft läggs ett långt snitt bakom- eller i hårfästet. När man använder den endoskopiska metoden minkar behovet av snitt i hårbotten eftersom man ju arbetar genom hål i huden vid titthålsoperationer.

Planering inför ett ögonbrynslyft

Planering inför ett pannlyft/ögonbrynslyftResultatet vid alla typer av plastikkirurgi skiftar i förhållande till varje patients unika förutsättningar. Du kan få en bild av vilket resultat du kan förvänta dig av ett pannlyft genom att göra följande:

  1. Ställ dig framför en spegel och placera dina handflator i höjd med ytterkanten av dina ögon, alldeles ovanför ögonbrynen.
  2. För sedan huden lätt uppåt så att ögonbrynen och pannan lyfts.
  3. Du får nu en uppfattning av vad ett pannlyft kan åstadkomma för ditt utseende.

Konsultationsbesöket

När man väl bestämt sig för att e.v. gå vidare och utföra en operation är det första steget att boka en tid för undersökning hos en plastikkirurg. Du hittar dem i klinikregistret för pannlyft.

Vid ditt första besök, som kallas konsultation, kommer kirurgen att bedöma ditt hälsotillstånd samt ditt ansiktes hud och underliggande benstrukturer. Var noggrann med att upplysa din kirurg om du röker, använder mediciner, kosttillskott eller andra preparerat.

Ni kommer att diskutera dina förväntningar på ingreppet och eventuella medicinska tillstånd som kan påverka ingreppet som högt blodtryck, blodlevrings- och ärrbildningsproblematik. Om du genomgått ansiktskirurgi tidigare skall du berätta detta för din kirurg.

I vissa fall kan din plastikkirurg komma att föreslå ytterligare eller alternativa ingrepp som han eller hon bedömer vara lämpliga för att på bästa sätt uppfylla dina estetiska önskemål.

Var ärlig när du beskriver dina förväntningar för din kirurg och kräv samma ärlighet av din kirurg i hans eller hennes beskrivning av de begränsningar och risker din plastikoperation innebär.

Förberedelser inför operationen

Du kommer att få noggranna instruktioner om hur du skall förbereda dig inför ditt pannlyft. Dessa inkluderar information om hur du skall äta och dricka, regler för rökning, användning av vitaminer, mediciner och andra preparat.

Förberedelser inför ett pannlyft/ögonbrynslyftDu kommer även att få instruktioner om hur du skall sköta din hygien för att minimera risken för infektion vid ditt pannlyft. I dessa ingår s.k. preoperativ tvätt vilken innebär att du dagen innan din plastikkirurgi skall dubbelduscha vid två tillfällen och tvätta kropp och hår med Decutan eller Hebiskrub. Dessa finns att köpa på Apoteket.

Natten före din plastikoperation skall du sova i rena sängkläder och på operationsdagen skall du utföra en tredje dubbeldusch innan du åker till din klinik.

Om du röker, förbered dig på att tvingas hålla upp med början minst fyra veckor före ditt pannlyft och räkna inte med att kunna börja igen förrän minst fyra veckor efter operation. Idag tillåter vissa kirurger användning av nikotinplåster etc. Om du har kort hår kan det vara bra att låta det växa ut en bit före operationen så att det täcker ärren under tiden de läker.

Du bör också som en del av dina förberedelser se till att någon kommer och hämtar dig efter operationen och att någon kan hjälpa dig under några dagar efteråt.

Så går operationen till

Du anländer till kliniken på operationsdagen. Där skrivs du in och tilldelas ett patientrum. Därefter får du byta om till operationskläder.

I nästa steg träffar du din kirurg som går igenom ingreppet, svarar på frågor och (om det inte gjorts tidigare) tar fotografier ur lite olika vinklar. Sedan får du lite lugnande medicinering innan det är dags att flytta över till operationssalen.

Allmänt om operationsförloppet vid pannlyft/ögonbrynslyftDet första som sker i operationssalen är att operationsområdet steriltvättas. Du kopplas därefter upp mot övervakningsutrustning varpå du får din bedövning. Ett pannlyftning/ögonbrynslyft utförs oftast i narkos kombinerat med lokalbedövning men även i lokalbedövning kombinerat med lugnande medicinering. Ingreppet tar 1-2 timmar att genomföra.

Det finns, som nämnts tidigare, två metoder för pannlyft – öppen och endoskopisk. Den öppna metoden är den traditionella och mest beprövade. Den ger större utrymme för estetiska förändringar men innebär samtidigt längre ärr då snittytan sträcker sig från öra till öra alternativt följer hårfästet.

Den endoskopiska metoden, som innebär att ingreppet utförs med titthålskirurgi, minskar operationssnittet till endast ett par en centimeter långa snitt placerade i hårfästet ovanför pannan. Metoden ger ett kortare ärr och mindre post-operativa besvär. Resultatet av ett endoskopisk pannlyft/ögonbrynslyft är dock inte lika säkert och ofta inte lika bestående över tiden som vid användande av öppen metod.

Vilken metod som används avgörs av dina estetiska önskemål och kirurgens bedömning av vad som behöver göras för att på bästa sätt uppnå önskade resultat med ett minimum av biverkningar.


Operationsförlopp vid traditionellt (öppet) pannlyft

Operationen inleds med att kirurgen lägger ett snitt antingen tvärs över skalpen (från öra till öra) eller i hårfästet i pannan och in i håret vid tinningarna.

Viken metod som används avgörs av kirurgens preferenser samt av patientens höjd på hårfästet och hårkvalitet. För patienter med högt hårfäste eller tunt hår är det mindre lämpligt att lägga snittet över skalpen då detta kan medföra en höjning av hårfästet och visst, om än tillfälligt, håravfall längs snittet.

När snittet är lagt lyfts ansiktshuden försiktigt undan ned till ögonbrynen så att den underliggande vävnad och muskulatur som orsakar rynkor och fåror kan stramas upp eller avlägsnas. I vissa fall höjs ögonbrynen upp och förankras med ett par stygn innan överskottshud (ca 1 cm) avlägsnas i överkant så att huden kan sträckas för att skapa ett slätare mer ungdomligt intryck.

Ibland friläggs även huden en bit ner mot käkbenet i syfte att uppnå ett visst lyft i den övre delen av kinden.

a.) snittytor b.) snitt c.) håret trimmas d.) ögonbrynsmuskeln e.) pannhuden lyfts

a.) snittytor b.) snitt c.) håret trimmas d.) ögonbrynsmuskeln e.) pannhuden lyfts

När arbetet är slutfört försluts ingångssnittet med klammers och-/eller stygn varpå ansiktet och håret tvättas i syfte att undvika irritation. Ibland äggs en liten dränageslang under huden i pannan. Denna avlägsnas i sådant fall nästföljande dag. Vissa kirurger föredrar att inte använda förband medan andra lägger ett mössliknade sådant bestående av gasbinda och bandage.

När hela operationsmomentet är avslutat och eventuella förband lagt på förs patienten till sitt rum för uppvak. Därefter lämnar, efter ett par timmars vila, normalt sett patienten kliniken samma dag.


Operationsförlopp vid endoskopiskt pannlyft

Ett endoskopiskt pannlyft utförs som regel efter samma förberedelser som vid användande av öppen metod. Dock är det mer vanligt att pannlyft/ögonbrynslyft med denna metod utförs i lokalbedövning kombinerat med lugnande medicinering.

endoskopiskt-pannlyftTill skillnad från, som vid öppen metod där ett snitt läggs tvärs över hjässan, läggs istället två till fyra korta snitt (ca 1,5 cm) inom hårbärande områden i skalpen. Genom ett av snitten förs ett endoskop (en pennliknade kamera kopplad till en bildskärm) in vilket ger kirurgen en tydlig bild av den underliggande vävnaden och muskulaturen.

Genom ett av de andra snitten för kirurgen in ett annat instrument och lyfter med hjälp av detta undan huden ned till ögonbrynen så att de underliggande vävnader och den muskulatur som orsakar rynkor och fåror kan stramas upp eller avlägsnas. Ögonbrynen lyfts upp och förankras till sin nya position med hjälp av ett par stygn/suturer (trådar).

Operationen avslutas därefter på samma sätt som vid pannlyftning/ögonbrynslyft med traditionell metod.

Tiden efter ett pannlyft

Pannlyft med öppen teknik är ett mer omfattande ingrepp än ett pannlyft med endoskopisk teknik. Därför skiljer sig det s.k. postoperativa förloppet ganska mycket mellan ingreppen.


Efterförlopp vid traditionellt ögonbrynslyft

Smärta och obehag

Efterförlopp vid traditionellt pannlyft/ögonbrynslyftNär lokalbedövningen under de första timmarna släpper kan du komma att uppleva smärta och obehag i anslutning till ingångssnittet vilken kuperas med förskrivna smärtstillande läkemedel. I vissa fall läggs en mer långtidsverkande lokalbedövning i skalpen för att ytterligare mildra dessa symptom.

Du kommer sannolikt också uppleva också en viss känselnedsättning delvis i pannan men framförallt i skalpen bakom snittytan.

Svullnad och blåmärken

Efter operationen skall du för att minska svullnad och blåmärken gärna behålla överkroppen i högläge och sova med förhöjd huvudända i tre dagar. Svullnad och blåmärken kan utöver i området kring pannan även uppkomma i området kring kinderna och ögonen. Svullnaden och blåmärkena börjar normalt sett att lägga sig inom 1-2 veckor efter ingreppet.

Känselförändringar

Som ett resultat av nervernas återläkning kan känselbortfallet i skalpen i varierande grad övergå i klåda vilken kan kvarstanna under lång tid postoperativt. Du får också räkna med ett visst permanent känselbortfall i håret bakom ärret.

Förband och stygn

Eventuella förband som lagts runt huvudet avlägsnas inom ett par dagar efter operation. Förslutningsklammers och-/eller stygn tas bort inom två veckor vilket i vissa fall görs i två omgångar.

Tillfälligt håravfall

Håret i anslutning till ärret i hjässan blir i vissa fall tillfälligtvis tunnare men återfås med normal tillväxt efter en tid. Tillståndet kan dock i undantagsfall förbli permanent.


Efterförlopp vid endoskopiskt pannlyft

Patienter som genomgått ett endoskopiskt pannlyft upplever en viss postoperativ känselnedsättning och obehag i anslutning till ingångssnitten samt en viss svullnad efter sin plastikkirurgi.

Smärtan i anslutning till snitten är normalt sett begränsad och kuperas endast vid behov med förskrivna smärtstillande läkemedel typ Alvedon. Klådan i anslutning till ärren är för de patienter som genomgått endoskopiskt pannlyft betydligt mildare än vid öppet pannlyft.

Förslutningsklammers eller stygn tas normalt sett bort inom en vecka efter operation.


Efterförlopp oavsett metodval

Första veckan

Allmängiltig information om efterförloppet oavsett metodvaDu är normalt sett uppe och rör på dig omedelbart efter ditt pannlyft men bör begränsa dina aktiviteter och få mycket vila under minst en vecka postoperativt. I normalfallet kan du duscha och använda schampo efter två dagar eller omedelbart efter att eventuella förband avlägsnats.

Återgång till arbete och normala aktiviteter

Det flesta patienter återgår till normala sociala aktiviteter eller arbete inom en vecka till 10 dagars sjukskrivning efter sin plastikoperation. Mer ansträngande fysiska aktiviteter som löpning, styrketräning, sex och tyngre hushållsarbete vilka alla höjer blodtrycket skall undvikas helt under en månad.

Du kan räkna med att ditt utseende i stort sett återgått till det normala inom ungefär tre veckor efter operation. Eventuella spår av svullnad eller blåmärken kan döljas med makeup. Under den första tiden efter operation är det helt normalt att känna sig lite trött och nedstämd i allmänhet men du kommer att återfå din energi i takt med att du både kommer att känna dig och se bättre ut.

Risker vid pannlyft

Komplikationer och biverkningar är relativt ovanliga efter ögonbrynslyft. I de fall de förekommer är de oftast av relativt enkel karaktär. Det föreligger dock, vid pannlyft precis som vid alla andra operationer en viss risk för komplikationer.

Utöver de allmänna risker för komplikationer som beskrivs på informationssidan om allmänna risker vid plastikoperationer » finns mer specifika risker förknippade med pannlyft/ögonbrynslyft. Dessa risker beskrivs i närmare detalj nedan.

Känselförändringar

Nedsatt känsel längs med eller strax bakom ärrets kanter är en vanligt förekommande komplikation i synnerhet vid användande av öppen metod för pannlyft. Tillståndet är vid endoskopiskt pannlyft normalt sett övergående men förblir vid användning av traditionellt metod permanent.

Stramning i pannan

Vissa patienter upplever under den första tiden till följd av stramningen i pannan svårigheter med att stänga de övre ögonlocken. Detta går normalt sett över redan efter de första dagarna men kan i vissa fall kvarstå över en längre tid.

Håravfall

Visst håravfall kan uppstå längs ärrenVisst håravfall kan uppstå längs ärren. Detta är normalt sett övergående men kan i vissa fall och i synnerhet om snittet förslutits med för stor spänning förbli permanent.

Nervpåverkan

En viss risk för påverkan på facialisnerven och därmed begränsning av förmågan att rynka pannan föreligger. Dock är dessa symptom mycket ovaliga och nästan alltid övergående.

Kraftig ärrbildning

En annan sällan förekommande komplikation är att ett brett ärr bildas vilket kan komma att behöva korrigeras genom ärrplastik. Operationen innebär i sådant fall att ärret avlägsnas och försluts på nytt så att ett nytt finare ärr erhålls.

Infektion och blödning

Infektion och blödning är mycket ovanligt men kan uppträda. Infektion visar sig i sådant fall oftast genom tilltagande svullnad, värk eller feber som uppträder under de första 3-6 dagarna. I förekommande fall sätts antibiotika in.

Som vid alla typer av plastikkirurgi kan du minimera risken att drabbas av komplikationer till följd av ditt pannlyft genom att noga följa de instruktioner du fått av din plastikkirurg före och efter ditt ingrepp.

Priser för pannlyft

Priset för ett pannlyft varierar beroende på viken typ metod som används och vilka förändringar som skall utföras. Man bör dock räkna med ett pris på ca 30 000-45 000 kr.

Ofta görs ögonbrynslyft i kombination med en övre ögonlocksplastik vilket då innebär en ytterligare kostnad om ca 10-15 000 kr.

Priset för ett pannlyftFinansiering och lån för ögonbrynslyft

För den som inte kan eller vill betala sitt pannlyft kontant finns flera olika möjligheter till lån/finansiering av sin operation. Flera företag erbjuder särskilda lån för just plastikkirurgi. Som alltid när man skall låna pengar är det viktigt att ta reda på vilka villkor som gäller för lånet.

Du kan läsa mer om finansiering av/lån till plastikkirurgi på sidan om finansiering av plastikkirurgi ».

Kliniker för pannlyft

Vi rekommenderar att du använder vårt klinikregister för att hitta de kliniker som utför pannlyft nära dig.

Klicka här för att komma till klinikregistret för pannlyft
(Öppnas i nytt fönster)

Ögonbrynslyft utförs av de flesta kliniker som utför plastikkirurgi. De flesta av dessa finns i Stockholm, Göteborg och Malmö men även på flera mindre orter.

Frågor & svar om pannlyft

Vill du ställa en fråga ang. pannlyft direkt till en specialist i plastikkirurgi? Eller vill du ta del av andra användares besvarade frågor om ingreppet?

Besök fråga expertens sektion om ögonbrynslyft.
(Öppnas i nytt fönster)


Informationen på den här sidan ger dig som överväger ett pannlyft/ögonbrynslyft en god bild av vad du kan förvänta dig av ingreppet. Innehållet är granskat av Dr. Pelle Sahlin, specialist i plastikkirurgi vid Art Clinic. Informationen är tänkt att fungera som ett stöd inför ditt beslut men skall och kan inte ersätta en medicinsk konsultation inför ett pannlyft.

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!