Din guide till laserpeeling

När man pratar om laserpeeling eller laserslipning som behandlingen också kallas finns det egentligen TVÅ olika användningsområden.

 1. Allt om laserpeeling (laserslipning)För att ta bort, och på så sätt förnya, hudens yta.
 2. För att stimulera hudens djupare lager till uppstramning.

För att inte röra till det har vi delat upp dessa behandlingar i två olika informationer. Den här sidan handlar om laserslipning/laserpeeling vilket fortsättningsvis är den metod som AVLÄGSNAR och föryngrar hudens yta.

Om du vill veta mer om den andra metoden, där lasern används för att STRAMA UPP huden, skall du besöka sidan om hudåtstramning med laser (inom kort).

Laserpeeling avlägsnar hud

Det finns tre etablerade metoder för att avlägsna hud. De två första är dermabrasion och kemisk peeling. Laserslipning är den tredje och senaste metoden som till stora delar tagit över och ersatt de två andra.

En laserslipning går i princip ut på att tillfoga kroppen en kontrollerad brännskada. För att kunna göra detta med stor precision använder man laser som tillför exakt rätt mängd värmeenergi på exakt rätt plats. Det fungerar i princip så här:

 1. Vid behandlingen används ett munstycke som avfyrar laserpulser. När en laserpuls träffar huden uppstår en mycket hastig värmeutveckling. Värmen hettar upp vattnet i huden så mycket att det förångas tillsammans med vävnaden.
 2. För varje laserpuls som avfyras försvinner ett tunt lager hud. Genom att passera samma område flera gånger kan behandlaren bestämma precis hur djupt han/hon vill gå.
 3. Kroppen kommer att uppfatta det behandlade området som brännskadat och aktivera läkningsprocessen. Ny frisk hud byggs upp och ersätter den gamla.

Förnyar och föryngrar hudens yta

Laserpeelingar används, precis som andra metoder för peeling och hudslipning, för att ta bort defekter och förnya åldrad och solskadad hud. Värmen och läkningen stimulerar dock även hudens djupare lager och ger på så sätt även en viss hudåtstramning som bonus.

Laserpeelingar utförs både på kroppen och i ansiktet. Exempel på populära behandlingsområden är:

 • Hela ansiktet för en omfattande föryngring av ansiktshuden
 • Runt ögonen för att avlägsna åldersrelaterade rynkor
 • På kinder och haka för reduktion av akneärr (fraktionerad laser)
 • Runt munnen för att bli av med rökrynkor
 • På hudbristningar för att förbättra hudytans färg och struktur (fraktionerad laser)
 • I dekolletage för att föryngra solskadad hud (endast fraktionerad p.g.a. risk för ärrbildning)

Laserslipningar utförs ofta som komplement till kirurgiska ansiktslyft där lyftet stramar upp den hängande huden medan laserpeelingen föryngrar ytan.

Helablativ laserslipning tar all hud, fraktionerad lämnar kvar

Laserbehandlingar som avlägsnar hud kallas för ablativa laserbehandlingar. En ablativ laserbehandling kan i sin tur vara helablativ eller fraktionerad.

En helablativ laserslipning tar, precis som dermabrasion och djup kemisk peeling, bort 100% av hudytan i det behandlade området. Fraktionerad laser behandlar huden punktvis och lämnar obehandlad hud kvar mellan kanalerna för en snabbare återhämtning.

För mer information om laserns teknik och funktion besök sidan om kosmetisk laser.

Det finns två olika lasertekniker som används för laserpeeling. Den äldsta av dessa är Koldioxidlasern (CO2) och den nyare Erbium YAG-lasern (Er:YAG). Båda av dessa arbetar på en våglängd (färg) som söker sig till vattenmolekylerna i hudens yta.

Helablativ laserslipning – en kraftfull men kännbar engångsbehandling

Vid en helablativ laserslipning av huden tar man bort all hud i behandlingsområdet till ett djup från 0,2 – 1 mm. Behandlingen är kraftfull och ger efter läkning ett helt nytt hudlager.

Den perfekta patienten för en helablativ laserslipning är en person med relativt ljust pigment som vill ta bort ytliga rynkor i ansiktet.

Här följer viktiga fakta i punktform:

 • Ablativ hudslipning är en bra metod för att i första hand avlägsna ytligt belägna rynkor. Den erbjuds ofta också som en lösning för att jämna ut ojämn pigmentering vilket den också gör. Det är dock vanligt att den ojämna pigmenteringen återkommer.
 • Skillnaden mellan den äldre CO2-tekniken och den nyare ER:YAGén är att värmen från CO2´n har en tendens att överhetta vävnaden. Då skadar den pigmentcellerna vilket i sin tur leder till pigmentfläckar. ER:Yagén är därför att föredra för ablativ slipning.
 • Fördelarna med ablativ Er:Yag-slipning jämfört med djup kemisk peeling är i första hand den minskade risken för pigmentförlust.
 • Fördelarna med ablativ laserslipning jämfört med dermabrasion är i första hand är att lasern är enklare att använda vilket minskar risken att man går för djupt.
 • Normalt sett får man fullgott resultat efter endast en behandling med helablativ laser

Den ökade risken för skador på pigmentcellerna i huden och i viss mån även risken för ärrbildning till följ av överhettning är starka argument för att välja Er:YAG framför CO2 för helablativ laserslipning.

Fraktionerad laserslipning – ett mjukare alternativ som kräver flera behandlingar

Den fraktionerade lasertekniken utvecklades av företaget Solta Medical under namnet Fraxel-laser.

Syftet med tekniken är att behålla resultaten från den helablativa lasern men samtidigt minimera de besvär som den förknippas med. Därför avlägsnar man delar av huden i behandlingsområdet. Även här från 0,2-1 mm djup.

Den fraktionerade lasern kan behandla precis lika effektivt som den helablativa men eftersom man endast avlägsnar en del av huden (20-30%) krävs flera (3-5 st) fraktionerade laserslipningar för att uppnå samma resultat som vid EN helablativ.

En lämplig patient för en fraktionerad laserslipning är en person som vill reducera ytliga rynkor eller akneärr och accepterar en längre väntan på resultaten mot ett lindrigare efterförlopp med kortare frånvaro.

Här följer viktiga fakta i punktform:

 • Vid fraktionerad laserpeeling är risken för överhettning liten oavsett om man använder CO2-laser eller Er:YAG. Båda teknikerna är därför bra alternativ.
 • Det är endast med hjälp av fraktionerad laser som man kan lämna en del av hudytan i behandlingsområdet opåverkad. Kemisk peeling och dermabrasion tar alltid all hud.
 • Fördelarna med fraktionerad laserslipning jämfört med helablativ laserslipning är det betydligt lindrigare efterförloppet och mindre ”downtime”.
 • Normalt sett får man räkna med att göra 3-5 fraktionerade laserpeelingar fördelade med 3-6 månaders mellanrum innan man uppnår önskade resultat.

Så går en laserpeeling till

Innan man gör en laserslipning skall man först besöka sin utvalda klinik för bedömning och information. Du hittar flera klinikalternativ i klinikregistret för laserpeeling.  Efter detta s.k. konsultationsbesök kan man boka tid för behandling.

Med effekt följer besvär

En laserpeeling utförs med hjälp av en kosmetisk laser. På lasermaskinen sitter ett munstycke som avfyrar de laserpulser som tar bort huden. Ju mer hud man tar bort desto mer effekt och besvärligare återhämtning kan man räkna med. I slutändan handlar det om en brännskada som kroppen skall läka.

En laserslipning runt ögonenEn laserpeeling är en kraftfull behandling. Man hettar upp huden med hjälp av en laser med stor effekt. Rätt använd ger lasern fina resultat. Felaktigt använd får man dåliga resultat och i värsta fall fysiska skador.

Stora slipningar utför i narkos, mindre i lokalbedövning

Hur ”stor” en laserslipning är avgörs av hur mycket hud som tas bort. Detta beror i sin tur på hur stort område som behandlas, hur djupt man går och om man tar bort all hud i området eller om man lämnar kvar med s.k. fraktionerad teknik.

En djup helablativ laserslipning av ett större område kan jämställas med ett kirurgiskt ingrepp. Det utförs i narkos. Mindre helablativa eller fraktionerade slipningar utförs i lokalbedövning kombinerat med lugnande medicinering.

Slipningen utförs i tre steg:

 1. I det första steget utförs förberedelser. Man ”checkar in” på kliniken där man sedan undersöks och träffar läkare. Inför ingreppet rengörs sedan huden och man får man sin bedövning.
 2. I det andra steget utförs själva slipningen. Den tar 15-120 minuter och under tiden skjuter läkaren systematiskt laserpulser mot huden samtidigt som han hela tiden rengör, kontrollerar och bedömer effekten. När rätt mängd hud avlägsnats avbryts behandlingen. Är man vaken känns varje laserpuls ungefär som att smätta ett stort gummiband mot huden.
 3. När behandlingen avslutats får man vila på kliniken tills man kvicknat till ordentligt. Därefter följer en hemgångskontroll med genomgång av restriktioner och information om den egna eftervården. Sedan lämnar man kliniken.

Man är borta från jobbet i allt från en dag till flera veckor

Eftersom en laserpeeling i princip tillfogar kroppen en brännskada har läkningsförloppen flera likheter. Det handlar i grunden om traditionell brännsårsläkning. Både öppen och sluten sårläkning används.

Den första veckan efter en laserslipning är jobbig. Det är inte ovanligt att patienten själv ringer sin klinik eller läkare vid flera tillfällen för att få prata och få försäkran om att allt är som det skall.

Efter en fraktionerad laserslipning är man oftast tillbaka på jobbet efter 4-6 dagar. Efter en helablativ laserpeeling är man borta från jobbat i cirka 2 veckor.

Den första veckan efter behandlingen är normalt sett den jobbigaste. Vid större slipningar bör man räkna med omfattande svullnad och vätskande, irriterad hud. Vid mindre helablativa eller fraktionerade slipningar upplevs liknande besvär men i mindre omfattning och under kortare tid.

Efter den första veckan följer hudflagning och ibland klåda som man får utstå utan att röra och klia. Efter två veckor har ett nytt yttre hudlager har byggts upp. Man är röd men mår bättre och kan börja sminka sig.

En stor del av efterförloppet handlar vid större slipningar om rigorös egenvård i form av rengöring, insmörjning, tålamod och vila. Hur detta sköts har en avgörande effekt på det slutgiltiga resultatet.

Risker och komplikationer vid laserslipning

Laserslipningar som utförs av en person med rätt kompetens och utrustning på en patient med rätt förutsättningar är normalt sett förknippade med små risker. Man bör dock känna till och diskutera de vanligaste med sin läkare:

 • Vid helablativ laserslipning med Er:Yag laser kan det i sällsynta fall hända att man får fläckvis mörkare pigmentering s.k. hyperpigmentering. Denna är dock nästan alltid tillfällig.
 • Vid helablativ laserslipning med Co2-laser är det inte ovanligt att man får blekt hud i hela behandlingsområdet s.k. hypopigmentering. Dessvärre är det inte ovanligt att hudblekningen förblir permanent.
 • Ärrbildning kan uppkomma av två orsaker; infektion p.g.a. bakteriell smitta i sårytan eller för att man gått för djupt så att brännskador uppkommer. Brännskador uppkommer nästan uteslutande vid användning av CO2-laser för helablativ slipning.
 • Man får räkna med rodnad i den behandlade huden som kvarstår i allt ifrån ett par veckor till ett halvår. I vissa fall längre än så.

Priser för laserpeeling

Priser för laserpeelingFör en säker och lyckad laserslipning av huden krävs flera saker. Två av de viktigaste är dock kompetens och bra utrustning. I detta fall en duktig behandlare med minst läkarkompetens och en bra laser. Detta kostar pengar.

Vi har tidigare konstaterat att helablativ laserslipning bäst utförs med en Er:YAG laser medan en fraktionerad laserslipning antigen kan utföras med Er:YAG eller CO2-laser. Nedan följer en prisuppskattning:

 • Priset för en helablativ laserslipning av hela ansiktet med Er:YAG-laser är ca 30 000 kr. För medelstora områden som kinder, runt ögonen och munnen är kostnaden ca 15 000 kr. För mindre områden som haka, under- eller överläpp är priset ca 10 000 kr.
 • Priset för en fraktionerad laserpeeling med fraktionerad Er:Yag eller CO2-laser är priset ca 15 000 kr för hela ansiktet och 5000-10 000 kr för enskilda områden. Eftersom endast delar av huden påverkas behövs ofta 3-5 behandlingar för att uppnå önskade resultat.

Lite summariskt kan man säga att behandlingsresultatet av en laserslipning kostar ungefär lika mycket oavsett teknik. Det är vägen dit som skiljer sig åt.

Ytterligare alternativ och information inom laserpeeling

Informationen om laserpeeling är faktagranskad av hudläkare Tore Nilsen på Växjö Medical Centre. Den utgör endast allmän vägledning till laserslipningar och kan inte ersätta en konsultation hos läkare.

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!