Snitt och ärr vid bröstförstoring

Vid en bröstförstoring placerar man ett bröstimplantat under huden. För att komma åt att göra detta måste man öppna någonstans. Därför lägger man ett snitt med en skalpell. Där snittets läggs får man senare ett ärr.

Snitt och ärr vid bröstförstoring

Snitten och ärren placeras normalt sett i bröstvecket eller armhålan.

Snittet kan placeras på olika platser i närheten av brösten. Vilken plats man väljer beror i i första hand på vilken implantatstyp som används, patientens önskemål och kirurgens egna erfarenhet.

De fyra snittalternativen vid bröstförstoring

 • Bröstvecket (submammärt)
 • Vårtgården (areolärt)
 • Armhålan (axillärt)
 • Naveln (transumbicalt)

Svenska plastikkirurger lägger sällan eller aldrig snitten i naveln utan föredrar vanligen att gå in via bröstvecket.


Bröstvecket vanligaste snittplaceringen

Den vanligaste metoden att föra in implantaten i kroppen är genom snitt i bröstvecket.

Många kirurger menar att detta är den säkraste metoden eftersom man har god insyn och kontroll över operationsområdet när man opererar. Genom snitten skapar man den vävnadsficka implantatet skall ligga i och därefter för man in implantaten.

Vägen via bröstvecket innebär också att man inte påverkar bröstkörteln och ger också friheten att välja om man vill placera implantatet över eller under bröstmuskeln.

Med modern mätteknik kan snittet placeras precis i det nya bröstvecket vilket döljer det på ett mycket naturligt sätt. Den vanligaste implantatstypen, silikonimplantat med texturerad yta, lämpar sig mycket väl för användning av denna metod.

Ärr i bröstvecket efter bröstförstoring

Notera de diskreta ärren i bröstvecket 6 månader efter operation.

Missnöje med ärr ovanligt

En vanlig oro inför en bröstförstoring är att man skall få fula och synliga ärr i snitten. När man gör en välplacerad snittläggning i bröstvecket är det dock väldigt ovanligt att man upplever ärren efter operationen som ett problem. Detta förutsatt att man sköter sina ärr på ett bra sätt efter operationen.

Du kan läsa mer om ärr på … informationssida om ärr vid plastikkirurgi » (inom kort).

Saltvattenimplantat kan minska ärren

Vissa patienter väljer saltvattensimplantat för att de kan fyllas på efter att de förts in i kroppen. Detta gör att man kan minska längden på snitten och därmed ärren.

Dagens moderna silikonimplantat med hög elasticitet kräver dock förhållandevis korta snitt vilket gör skillnaderna små i de flesta fall.


Snitt i vårtgården

Snittläggning i vårtgården (areolär incision)Snitt i vårtgården lämpar sig i första hand för bröstförstoringar där man vill placera implantaten ovanpå bröstmuskeln. En annan vinst kan vara att man i samband med operationen har möjliget att avlägsna lite hudöverskott för att få viss hudåtstramning och lite lyft.

Tekniken fungerar bra för många kvinnor. Ärren riskerar dock att bli något mer synliga. Inte i första hand för att de blir stora utan mer för att området är en fokuseringspunkt på bröstet

Snittet man använder placeras i den nedre delen av vårtgården. När man skär i denna region befinner man sig nära mjölkgångar och nerver till bröstvårtan.

På grund av snittets placering ökar risken för känselförändring och svårigheter vid amning jämfört med andra tekniker. Detta kan vara värt att tänka på för blivande mödrar och personer med särskild respons i bröstvårtan.


Snitt i armhålan

Snittläggning i armhålan (axillär incision)Att placera snittet i armhålan är en beprövad metod som har den uppenbara fördelen att ärret döljs i armhålan. Efter läkning bli det därför ofta nästintill omärkbart.

Vissa kirurger menar dock att tekniken medför ökad risk för infektion orsakad av bakterier i armhålans hårsäckar. Det finns även de som tycker att metoden ger en sämre överblick av operationsområdet och att implantaten tenderar att hamna något högre upp på bröstet än vid andra tekniker.

Utövare av metoden menar dock att någon ökad risk för infektion inte finns. De anser även att resonemangen om en sämre överblick och att implantaten tenderar att hamna högt beror på ovana av tekniken som enligt dem är minst lika säker som andra alternativ.

Alla kirurger som utför bröstförstoringar via snitt i armhålan har även erfarenhet av den mer traditionella vägen via bröstvecket. Sannolikt handlar mycket om tycke och smak i fråga om valen mellan de två alternativen.


Snitt i naveln

Den huvudsakliga fördelen med s.k. transumbical incision är att snittet är dolt i naveln. Nackdelarna är att implantat som förs in den vägen endast kan placeras utanpå bröstmuskeln och att kirurgen kan få svårigheter att korrigera eventuella ojämnheter.

Om man behöver återvända för att korrigera något kan ytterligare ingrepp inte utföras genom samma snitt. De nya snitten måste då placeras i nedre delen av vårtgården eller i vecket under bröstet.

Metoden begränsar även implantatsalternativen avsevärt eftersom endast saltvattensimplantat kan placeras via naveln. Det är därför mycket ovanligt att svenska plastikkirurger väljer denna metod för snitt vid bröstförstoring.

« Att välja implantatsstorlekBröstimplantatens placering »
Specialisternas tips & råd
 • johan-motiva-avatar
  Johan Andersson  |  Produktansvarig  |  motivaimplants.se

  Vi får ofta frågor från patienter som oroar sig för snitten och hur de kommer att se ut efter operationen. Enligt min mening är det viktigaste inte var snittet placeras. Vissa kirurger är vana att arbeta via armhålan medan andra föredrar bröstvecket.

  Oavsett var man väljer att placera snittet så vill patienten att snittet ska vara så litet och osynligt som möjligt. För att kunna stoppa in implantat i små, korta snitt är det viktigt att de är mycket elastiska.

  För att ge ett exempel på elasticitet kan jag nämna att våra Ergonomix implantat, med vad vi kallar TrueMonobloc teknologin, gör det möjligt att kan lägga in ca 600 cc genom ett snitt på bara 2.5-3 cm.

 • peter-cosmo
  Dr. Peter Cosmo  |  Plastikkirurg  |  citadellkliniken.com

  Jag kan lägga snitt i bröstvecket, runt vårtgården eller i armhålan. Om patienten redan har snitt i bröstvecket eller av någon anledning har speciella önskemål om snittplacering så beaktar jag alltid detta. Primärt föredrar jag dock att lägga snittet i armhålan.

  Den stora fördelen med att lägga snittet i armhålan är att ärret i princip blir osynligt. På kliniken gör vi varje år ett par tusen bröstförstoringar med snitt i armhålan med lyckade resultat.

  Argumentet att komplikationsrisken skulle vara större vid snitt i armhålan stämmer inte. Vi har låga komplikationsfrekvenser generellt och skulle inte vår teknik fungera bra hade vi ju naturlitvis gått över till en annan teknik.

  De patienter jag opererar är väldigt glada att slippa synliga ärr på brösten. Vi kan även göra de flesta korrigeringar genom armhålan och även byta till större implantat om patienten skulle vilja det.

 • Dr. Ali Bagher Estetikcentrum i Malmö
  Dr. Ali Bagher  |  Estetisk kirurg  |  estetikcentrum.se

  På Estetikcentrum erbjuder vi bröstförstoring med snittläggning i armhålan, vårtgården eller under bröstet. Vi rekommenderar dock våra patienter att låta oss placera snittet i bröstvecket (under brösten). Anledningarna är följande:

  1. Det gör det lättare att optimera placeringen av implantaten eftersom kirurgen har bättre översyn. Detta förkortar även operationen och tiden du är nedsövd. Ju längre tid du är nedsövd desto större är risken för illamående, yrsel och andra biverkningar.

  2. De två andra vanliga snittplaceringarna associeras med ökad risk för komplikationer.

  a. Snitt genom armhålan kan skada svettkörtlarna och ökar risken för kapselkontraktur.

  b. Kirurgen har svårare att se exakt var implantaten sitter eftersom han/hon endast kan arbeta genom armhålan. Detta ökar risken att ett andra ingrepp krävs för att justera placeringen.

  c. Den andra snittplaceringen, kring vårtgården, kan öka risken för domningar kring bröstvårtan och ger ett synligt ärr kring vårtgården.

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!