Att välja implantatsstorlek vid bröstförstoring

Att välja storlek på bröstimplantat handlar i princip om tre saker; 1) hur stora bröst man vill ha, 2) hur stora implantat som får plats och 3) vilka risker man är beredd att acceptera.

Bröstimplantatens storlek mäts i milliliter (ml) eller kubikcentimeter (cc). Dessa två mått är samma sak. 350 ml=350 cc. Ibland talar man om gram. Även här är det ungefär samma sak. 350 gram=350 ml=350 cc.

Valet av implantatstorlek handlar mer om proportiner än cc, ml eller gram.

Valet av implantatstorlek handlar mer om proportiner än cc, ml eller gram.

Allt handlar om proportioner

När man funderar över hur stora bröst/implantat man vill ha är det viktigt att tänka på att bröststorlek handlar om PROPORTIONER. Inte om gram eller milliliter.

 • Det är proportionerna bröst/kropp som avgör vad som UPPLEVS som stort eller litet. Inte den faktiska bröstvolmen.
 • När man talar om upplevd storlek skiljer den sig även mellan vad man SJÄLV upplever och vad ANDRA upplever.

Det finns ingen objektiv bild av vad som är ”för stort” eller ”för litet” när det kommer till bröststorlek. Här gäller det att hitta en balans.

Informationsfilm från Estetikcentrum i Malmö Vilka bröst vill du ha?

När man skall välja storlek på bröstimplantat finns det i princip tre saker som man man måste ta ställning till.

 1. Vilka proportioner man vill uppnå. Skall brösten vara små, normalstora eller stora i proportion till den övriga kroppen.
 2. Vilken form man vill ha. En naturlig och diskret form eller en mer framträdande form med mycket fyllighet i bröstens övre delar och tydlig klyfta.
 3. Vilka risker för komplikationer man är beredd att acceptera. Kan man acceptera att göra en omoperation om 3-5 år eller vill man att resultatet skall hålla sig i 10 år utan behov av korrigering?

Mindre implantat innebär färre risker och besvär. Hos amerikanska kirurger använder man begreppet ”big breasts, big problems” för att förtydliga sambandet mellan implantatstorlek och de risker stora implantat ofta medför.

”Big breasts, Big problems!”

Även om bröstförstoringar oftast utförs för att förstora brösten är det inte den enda anledningen. Det är också vanligt att man vill ändra form, jämna ut storleksskillnader eller lyfta brösten lite. Motiven påverkar implantatsvalet.


Implantatstorlek vid förstoring av små bröst

Många som söker för en bröstförstoring är personer med mycket små bröst. I vissa fall finns en närmast total avsaknad av bröstvävnad.

Förstoring av små bröstPersoner med små bröst är ofta smala och har en nätt kroppsbyggnad, men det kan också röra sig om normalstora eller stora personer med underutvecklad byst.

Personer med små bröst gör ofta sin bröstförstoring med något av följande önskemål:

 • Att få de bröst man saknar.
 • Att normalisera bröststorleken i förhållande till kroppens övriga proportioner.

Även om man i båda fallen är ute efter att ”normalisera” bröstens storlek behöver det inte vara fråga om att skapa ett så ”naturligt” resultat att det inte märks.

Små bröst är bra förutsättningar

För den som länge besvärats av små bröst kan det kännas bra att veta att små bröst är en bra förutsättning för en lyckad bröstförstoring. Dessutom håller bröstförstoringar av små bröst längre eftersom det inte finns så mycket ”egna” bröst som kan börja hänga med tiden.

När man förstorar små bröst går skalan från att skapa små proportionerliga bröst till stora men proportionerliga bröst. Utanför skalan kommer sedan oproportionerligt stora bröst.

När man talar om att uppnå ”naturliga resultat” påverkar även valet av bröstimplantatens form och placering hur det slutgiltiga resultatet upplevs. Formen och placeringen märks dock i första hand i mer ”lättklädda” situationer.


Förstoring av normalstora bröst

Den näst största gruppen som söker för bröstförstoring är personer som redan har bröst men som vill förändra dem. Alltså förändra proportionerna mellan brösten och den övriga kroppen eller formen på brösten. 

De vanligaste målen för personer som har en viss bröstvolym före sin operation men ändå väljer att lägga in implantat är ofta något av följande:

 • Att gå från normala till stora bröst.
 • Att gå från stora bröst till oproportionerligt stora bröst.
 • Att förändra formen på brösten.
 • Att fylla ut tomma bröst efter vikt eller hormonförändringar.
 • Att lyfta bröst som sjunkit.
 • Att balansera ut ojämnhet i storlek mellan brösten.

När man väljer att förstora bröst är det viktigt att tänka på att den totala storleken efter operationen blir den egna bröstvävnaden + implantatets storlek. Detta kan mycket förenklat innebära; 300 ml egen bröstvävnad + 300 ml implantat = 600 ml ”bröststorlek”.

När man gör bröstförstoringar med målet att förändra form, lyfta, fylla ut eller balansera bröst är själva storleken inte lika viktig som vid rena förstoringar. Här är ofta implantatens form och placering minst lika viktig för ett bra resultat.

Informationsfilm från MotivaStorleken på implantaten – cc/ml/g

Storleken på bröstimplantat mäts i milliliter (ml), kubikcentimeter (cc) eller gram (g). En ml är detsamma som en cc och väger litet mindre än 1 g.

Anatomiska bröstimplantat i storlek 200-600 ml

Anatomiska bröstimplantat i storlek 200-600 ml.

För att förenkla matematiken lite kan man säga att ml, cc och g är olika måttenheter på samma volym. Det mest använda av dessa mått är kubikcentimern (cc).

Som en liten referens kan det vara värt att nämna att 100 cc är detsamma som en deciliter. Ett implantat på 300 cc motsvarar alltså en volym på 3 dl.

300-450 cc är vanligaste storleken

Bröstimplantat finns i alla storlekar. Från mycket små implantat på 150 cc till extrema implantat på flera tusen cc.

 • De implantat som används i normala bröstförstoringar är storleksordningen 200-700 cc.
 • De implantatstorlekar som säljs mest i norden är implantat i storleken 300-450 cc. Dessa siffror baseras på försäljningsstatistik från implantatstillverkarna Motiva®, Mentor och Allergan.
 • Anledningen till att de mest använda implantaten är mellan 300-450 cc är att dessa implantat ger tillräcklig volymökning för de allra flesta utan att överbelasta kroppen.
 • För den som överväger ett litet implantat i storleksordningen 100-200 cc kan en fettransplantation till brösten vara ett alternativ då motsvarande volymökning ofta kan uppnås med denna metod.

Kroppen sätter gränserna

När man funderar över vilket som är den största implantatstorlek man kan välja är det kroppen som sätter gränserna. Den som kan bedöma detta är din kirurg. Han/hon måste göra en bedömning där man tittar särskilt noga på din bröstkorg, hud och befintliga bröstvävnad.

De flesta kirurger avråder från att välja implantat som är för stora. Detta bör man lyssna på. Skälen till avrådan brukar vara följande:

 1. Brösten kommer att se oproportionerligt stora ut i förhållande till din kropp.
 2. Implantatens storlek kan ge synliga kanter, ojämnheter eller formförändringar som kommer att synas tydligt i avklädda situationer.
 3. Implantaten kommer att sjunka nedåt på grund av den stora belastningen på hud och andra vävnader.

Problemen med för stora implantat vid bröstförstoring

Ju större implantat man väljer att lägga in desto mer ökar riskerna för komplikationer i efterhand. Några exempel:

 • Bröstförstoring med stora implanatatMed ett implantat som är för stort i förhållande till mängden befintlig bröstvävnad finns det risk att implantatets kanter syns eller känns mer tydligt. Samtidigt ökar riken för komplikationer.
 • Stora bröstimplantat tynger ned kroppens vävnader vilket gör att brösten blir mer hängiga efter en tid. Precis på samma sätt som stora naturliga bröst gärna faller mer än små.
 • Hög placering och fyllighet ofta en målsättning med en bröstförstoring. Då är det viktigt att förstå att ett större implantat ofta måste placeras längre ned för att få plats eftersom utrymmet under huden är mindre ju högre upp på bröstkorgen man kommer.

För att få ett naturligt och hållbart resultat rekommenderar de flesta plastikkirurger den normalbyggda kvinnan med normal mängd egen bröstvävnad att begränsa sin bröstförstoring till ett maximum av två BH-storlekar. Detta är en bra utgångspunkt.


Välj implantatsstorlek med omsorg

För att försäkra sig om att få rätt storlek från början är det viktigt att pröva sig fram ordentligt innan man går vidare med sin bröstförstoring.

Om man har väldigt små bröst innan operationen framstår i början minsta lilla förändring som en stor skillnad. Efter operationen vänjer man sig dock fort och det som kändes väldigt stort känns snart normalt.

Vilken storlek som används i varje enskilt fall är ett högst personligt och individuellt val. Det enklaste sättet att bedöma vilken storlek som är rätt för just dig är att placera olika implantatstorlekar i din bh. Detta får du möjlighet att göra vid din konsultation.

Med hjälp av det s.k. ristestet kan du själv experimentera med olika implantatstorlekar. Allt du behöver göra mäta upp ris i nylonstrumpor och stoppa i bh´n. 3 dl ris (300 gram) är ungefär detsamma som 300 cc implantat. Alltså en ganska vanlig storlek.

Diskutera implantatstorleken med din kirurg

Lyssna på din kirurg men bestäm själv

För att underlätta ditt val av implantatstorlek kan du ställa två enkla frågor till din kirurg:

 1. Vilket är det största implantatet du tror att min kropp skulle må bra av?
 2. Vilket är det minsta implantatet du tror skulle ge synliga resultat?

Utifrån de svar du får kan du testa dig fram i stegen 50 cc tills du hittat en storlek du tycker känns bra.

Om du tvekar mellan två implantat med en storleksskillnad på 50 cc så välj den större. Anledningen till detta är att man fort vänjer sig vid sin nya storlek. Det som kändes lagom vid utprovningen känns snart normalt och senare ofta ”för litet”.

En annan anledning att välja ett något större implantat än det som känns lagom vid utprovningen är att några cc ”försvinner” när implantatet hamnar inuti kroppen eftersom vävnaderna utövar ett visst tryck.

Avslutningsvis ger vi dig rådet att lyssna på din kirurg. Men låt inte honom eller henne ensam avgöra vilken storlek du skall välja. Det är du som skall leva med implantaten så sista ordet är alltid ditt. Om du är osäker, avvakta och gå gärna till en annan kirurg för att få nya infallsvinklar.

MER OM BRÖSTFÖRSTORING
Om bröstimplantat: Typer | Form | Profil | Yta | Storlek
Om metodval: Snitt och ärr | Implantatens placeringSammanfattning
Om operationen: Operationsförlopp | Tiden efter | Risker | Priser | Bilder
Delta: Frågor och svar | Diskussionsforum
SÖK KLINIK: Kliniker för bröstförstoring
Specialisternas tips & råd
 • johan-motiva-avatar
  Johan Andersson  |  Produktansvarig  |  motivaimplants.se

  I mitt arbete träffar jag dagligen olika plastikkirurger och kan konstatera att de tycker väldigt olika i fråga om vad som är ”rätt” storlek. Om man känner sig osäker på just implantatsstorleken kan det därför vara en bra idé att besöka fler kirurger innan man bestämmer sig.

  I vår försäljningsstatistik kan jag se att majoriteten av patienterna väljer implantat mellan 285-450cc men det finns även många som väljer implantat upp till 1050cc.

 • peter-cosmo
  Dr. Peter Cosmo  |  Plastikkirurg  |  citadellkliniken.com

  När man skall välja storlek är det viktigaste att inte fastna allt för mycket i siffror och cc. Det är ett stort beslut men osäkerheten ”släpper” nästan alltid under konsultationen där man får möjlighet att prova olika implantat.

  Hos oss på Citadellkliniken tar vi gott om tid på oss att prova och skulle man känna sig osäker skall man få komma tillbaka till kliniken för att prova igen.

  När man testat implantat kan det finnas en viss tveksamhet kvar. Det handlar dock oftast om 25-50 cc i storlek. Som regel gör detta ingen större skillnad i slutändan.

  Ibland händer det att patienten vill göra en liten ändring i sista sekund. Därför är det bra att välja en klinik som har stort lager av implantat.

 • Dr. Ali Bagher Estetikcentrum i Malmö
  Dr. Ali Bagher  |  Estetisk kirurg  |  estetikcentrum.se

  Jag upplever att den absoluta majoriteten är mycket nöja med sitt implantatsval i fråga om storlek. För det fåtal som ångrar sig i efterhand handlar det oftast om att man önskar att man valt ett större implantat.

  Anledningen till att man i efterhand ibland önskar att man valt ett större implantat har ofta att göra med att man snabbt vänjer sig vid sin nya storlek. Efter en tid upplever man inte brösten som lika stora längre. Då kommer tanken på att man kanske skulle ha valt ett större implantat.

  Det är viktigt att man noga provar olika storlekar innan operationen. Man skall också vara medveten om att implantaten upplevs som mindre när de placeras bakom muskeln. Det kan därför vara bra att välja ett något större implantat än det man provar innan operationen för att kompensera för den upplevda storleksförlusten.

  Här på Estetikcentrum har vi kirurger tillsammans utfört mer än 2000 bröstoperationer. Denna erfarenhet hjälper oss att tillsammans med vår patient välja den rätta implantatstorleken. Vi avsätter alltid god tid på att prova implantat, förklara skillnader och svara på frågor. Det är dessa förberedelser som ger optimala resultat.

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!