Allt om ansiktslyft

En ansiktslyftning är ett plastikkirurgiskt ingrepp som utförs för att strama upp huden i ansiktet och på halsen.

 • AnsiktslyftI ett ansiktslyft avlägsnar man hud och flyttar upp (lyfter) ansiktets underliggande fett- och muskelvävnad.
 • Det är det mest kraftfulla ingreppet man kan utföra för att föryngra ansiktet.
 • En ansiktslyftning har mycket stor effekt på utseendet och är en förhållandevis avancerad kirurgisk operation.

Så påverkar en ansiktslyftning utsendet

Målsättningen med en ansiktslyftning är att uppnå en föryngring i utseendet. Detta gör man genom att återskapa följande:

 • Tydligare ansiktskonturer.
 • Minskad hudslapphet och rynkor i ansiktet.
 • Återvunnen fyllighet i mellanansiktet.
 • Uppträckning av lös hud och vävnad på halsen.

Så förändrar ett ansiktslyft ditt utseende

När vi blir äldre förslappas vävnaderna i ansiktet. Underhudfettet omfördelas och muskulaturen som bär upp ansiktet förslappas. Huden blir rynkig och ansiktet och sjunker ned.

En ansiktslyftning minskar ålderspåverkan och drar på så sätt ”tillbaka klockan” 10-20 år. Patinenten får efter operationen ett ”nytt” ansikte att fortsätta åldras i.

Många patienter utför ansiktlyft för att de ser äldre ut än vad de känner sig

Åldersförändringarna i ansiktet börjar redan i 30-årsåldern men känns oftast först som besvärande i åldern 40-65 år. Många människor upplever sig då se betydligt äldre och tröttare ut än vad de känner sig. Då gör man en ansiktslyftning.

De vanligaste åldertecknen som uppkommer i anskitet är följande:

 • Djupa rynkor som bildas mellan näsan och munnen.
 • Huden blir slapp och hängig.
 • Den markerade käklinjen suddas ut.
 • Kinderna sjunker ned.
 • Fettdepåer bildas runt nacken, hakan och halsen.

Sammantaget gör naturliga ålderförändringar att ansiktet blir allt rynkigare, läpparna blir smalare och avståndet mellan munnen och näsan blir längre. Ansiktet förlorar helt enkelt många av de egenskaper som förknippas med ungdomlig skönhet och vitalitet.

Resultaten som uppnås i en ansiktslyftning beror på en kombination av kirurgiska åtgärder. Man sträcker upp huden så att den smiter tätare åt ansiktets konturer och man lossar, lyfter, sträcker eller avlägsnar underliggande vävnader.


Alternativ till ansiktslyftningar

Det finns ett antal olika behandlingar som kan minska rynkor i huden. Du kan läsa mer om dem på sidan om rynkor och rynkbehandling. Dessa behandlingar har dock begränsad effekt och används i första hand för att behandla enskilda problemområden.

Vid kraftig rynkbildning i ansiktet kombinerad med slapphet vävnaderna är en ansiktslyftning den behandlingsmetod som kan åstadkomma de mest påtagliga resultaten. I många fall det enda alternativet för att nå de mål man önskar.

Är du en lämplig kandidat för en ansiktslyftning?

Ansiktslyft utförs normalt sett på personer i fyrtio- till sextioårsåldern men kan utföras ända upp till 80-årsåldern.

Den bäst lämpande kandidaten för en ansiktslyftning är en frisk man eller kvinna med ett mellanansikte och hals som har börjat bli slappt.

Det är bra om huden fortfarande har en viss elasticitet kvar. En annan positiv egenskap är en stark och väldefinierad underliggande benstruktur.

Individer med kraftig övervikt är oftast inte lämpliga patienter för ansiktlyftningar.

Ett ansiktslyft kan få dig att se både yngre och fräschare ut vilket många gånger leder till en förbättrad självkänsla och ett större välbefinnande. Det kan dock inte helt förändra ditt utseende och tyvärr inte ge dig din ungdomliga hälsa och vitalitet åter.

Metoder för ansiktslyft

Under de senaste åren har ett flertal olika metoder för ansiktslyft utvecklats. Alla med sina specifika för- och nackdelar. Syftet med de olika metoderna är alltid att med enklast möjliga ingreppsteknik åstadkomma mesta möjliga resultat.

En ansiktslyftning behandlar ansiktets nedre 2/3I dagligt tal avses med begreppet ”ansiktslyftning” en behandling av de nedre 2/3 av ansiktet. Från ögonen ned till halsen. I vissa fall behövs större åtgärder än så. Man talar då om en ”hel ansiktslyftning”.

En hel ansiktslyftning är ett kombinationsingrepp som även innefattar åtgärder i ansiktets övre tredjedel. De vanligaste tilläggsåtgärdena i en hel ansiktslyftning är ögonlocksplastiker och pannlyft.

Både hud och underliggande vävnader måste behandlas

Ansiktet är uppbyggt av tre lager. Vid en ansiktlyftning måste man göra förändringar i två av dessa för att få ett bra och hållbart resultat.

 1. Ansiktets grund består av skelettet som tillsammans med brosket ger ansiktet dess grundläggande former. Detta rör man inte vid en vanlig ansiktslyftning.
 2. Ovanpå skelettet ligger muskulatur, bindväv, membran (facior) och fettvävnad. Dessa behöver sträckas och justeras på andra sätt under operationen.
 3. Ansiktets yttersta lager är huden. Den består i sin tur av tre lager vars olika egenskaper ger fyllighet, spänst och struktur. Även huden justeras i ett ansiktslyft.

Det finns inga genvägar

Metoder för ansiktslyftDe flesta plastikkirurger är överens om att man både måste stäcka hud och lyfta ansiktets underliggande strukturer för att uppnå ett bra och varaktigt hållbart av en ansiktslyftning.

Mindre invasiva och förenklade metoder som ”Mini-Lift” eller ”French-Lift” där enbart hud tas bort resulterar ofta i begränsade resultat med kort hållbarhet.

Det finns mot bakgrund av ovanstående i huvudsak två verkningsfulla metoder för att lyfta ansiktet. Ansiktslyft och mellanansiktslyft. Båda går ut på att lyfta och sträcka både huden och ansiktets underliggande vävnader (SMAS).

Ansiktslyftning – störst ingrepp och effekt

Ansiktslyftning - störst ingrepp och effektDen vanligaste metoden för ansiktslyft är det mest omfattande av de två kirurgiska ingreppen. Men den möjliggör också de mest kraftfulla och hållbara behandlingsresultaten.

Metoden lämpar sig för patienter med relativt långt gångna åldertecken som ex:

 • Djupa fåror vid näsan (nasolabialveck)
 • Nedsjunkna påsiga kinder
 • Förslappad käkbens- och haklinje (hamsterpåsar).
 • Tung och slapp hals (s.k. kalkonhals).

Ingreppet används för att sträcka mellanansiktet och en förslappad halsmuskel inklusive huden från halsen, hakan, käkbenen och vidare upp till strax under ögonen.

Mellanansiktslyft – lyfter i första hand kinderna

Den andra och mindre omfattande metoden för ansiktslyft kallas mellanansiktslyft. Metoden lämpar sig bäst för yngre patienter som inte har allt för tung hals eller allmän slapphet i den nedre tredjedelen av ansiktet.

Ett mellanansiktslyft ingår som som en del i en ansiktslyftning i syfte att lyfta upp nedsjunken kindvävnad, mungipor och för att minska veckan mellan näsan och munnen (nasolabialvecken).

Genom att utföra mellanansiktslyftet separat kan samma effekter som vid en ansiktslyftning uppnås i ansiktets mittersta tredjedel men med betydligt kortare ärr och lindrigare efterförlopp.

Andra metoder för ansiktslyft

Som nämnts tidigare utför vissa kliniker ansiktslyftningar med andra mindre omfattande metoder. Till dessa hör s.k. minilyft, trådlyft (Aptos Trådar), short-scar lyft m.fl.

Olika typer av ”förenklade ansiktslyft” kan i och för sig ha en ansiktslyftande effekt. De anses dock, av många kirurger, inte ge tillräckligt omfattande eller hållbara resultat för att betraktas som lämpliga alternativ till kirurgiska ansiktslyft.

Kompletterande behandlingar

Ibland behöver en ansiktlyftning kombineras med mindre ”finjusteringar” för att få ett perfekt resultat. Det kan röra sig om finrynkighet, pigmentsförändringar etc.

Exempel på ”finjusteringar” som används är olika typer av peeling, slipning, laser eller injektionsbehandlingar med Botox och vävnadsfillers alternativt kroppseget fett.


Sammanfattning av metoderna för ansiktslyft

En ansiktslyftning kan endast behandla ansiktets nedre två tredjedelar. Motivet för en ansiktslyftning bör därför vara att:

 1. Skapa ett slätare kindparti
 2. Ett öppnare och gladare intryck runt munnen och
 3. En mer väldefinierad haklinje utan häng på halsen

Ovanstående resultat kan åstadkommas med i huvudsak två metoder. Ansiktslyftningen som behandlar ansiktets nedre två tredjedelar eller genom mellanansiktslyftet som behandlar den mittersta tredjedelen av ansiktet.

Oavsett metod är det viktigt att även ansiktets djupare skikt (SMAS) lyfts och fixeras vid ingreppet. Varje patient är unik och måste bedömas utifrån hans/hennes förutsättningar och behov. Samtalet mellan dig och din plastikkirurg avgör vad som är möjligt och lämpligt för just dig.

Förberedelser inför en ansiktslyftning

Ansiktslyft är högst individuella kirurgiska ingrepp. Därför är en professionell bedömning och diskussion hos erfaren plastikkirurg nödvändig innan något beslut kan fattas. Detta sker genom ett s.k. konsultationsbesök.

Om du bestämt dig för att gå vidare till nästa steg kan du göra på följande sätt:

 1. Gå till klinikregistret för att hitta en klinik nära dig.
 2. Boka en tid för konsultation. Läs på om hur du skall förebereda dig inför mötet på vår sida om konsultationen.

Konsultationsbesöket inför en ansiktslyftning

Planering inför ansiktslyftningenVid ditt första möte med din kirurg kommer han eller hon att undersöka och bedöma ditt ansikte, din hud och dina underliggande strukturer.

Efter den fysiska undersökningen kommer ni diskutera din målsättning med operationen, vilken metod som är aktuell, vad kirurgen tror sig kunna uppnå samt vilka risker ingreppet innebär.

Kirurgen kommer också att undersöka ditt allmänna hälsotillstånd i syfte att kontrollera att det inte finns några medicinska besvär som kan påverka din säkerhet. Exempel på sådana är högt blodtryck, metabola sjukdomar, hjärtbesvär, blodlevring eller tendenser till omfattande ärrbildning.

Var noga med att berätta för din kirurg vilka mediciner och andra preparat du använder.

Smärtlindrande tabletter som innehåller Acetylsalicylsyra eller vitamintillkott E skall för sin blodförtunnande effekt undvikas helt två veckor före och under de två första veckorna efter operation. Även mat innehållandes vitlök bör undvikas då även denna kan öka blödningsbenägenheten.


Planering inför operationen

Om du efter din konsultation väljer att gå vidare och boka en tid för operation kommer du att få specifika instruktioner om hur du skall förbereda dig inför denna. Dessa inkluderar information om hur du skall äta och dricka, regler för rökning, användning av vitaminer, mediciner och andra preparat.

Förberedelser inför ansiktslyftningenOm du röker måste du göra uppehåll upp minst fyra veckor före- och efter ditt ansiktslyft. Detta därför att rökning försämrar blodcirkulationen i huden vilket påverkar läkeprocessen och ökar risken för komplikationer.

Om du har kort hår kan det vara en god idé att låta det växa ut lite inför ansiktslyftningen så att det täcker ärren undertiden de läker.

Oavsett om du stannar kvar på kliniken efter operationen eller åker hem bör du se till att någon kommer och hämtar dig när du är klar och kan hjälpa dig under några dagar efteråt.

Operationen

Ansiktslyft genomförs i narkos. Själva operationen tar, beroende på metodval, någon stans mellan 2-4 timmar.

Ibland utförs ytterligare ingrepp i samband med operationen. Då tar det längre tid och i dessa fall väljer vissa kirurger att dela upp ingreppet i två operationstillfällen.

Beskrivning av operationsförloppet vid en ansiktslyftningVarje kirurg genomför ingreppet på sitt eget sätt. Vissa föredrar att göra en ansiktshalva i taget. Andra föredrar att växla mellan ansiktshalvorna.

Exakt var snitten läggs och i vilken ordning momenten utförs beror på metodval, dina unika förutsättningar och kirurgens preferenser.


Operationsförlopp vid ansiktslyft

Du anländer till kliniken samma dag som din ansiktslyftning skall utföras. Det är därför viktigt att du följt de detaljerade pre-operativa instruktioner och restriktioner du fått från kliniken innan du anländer.

När du anlänt till kliniken skrivs du in på ditt patientrum. Därefter får du träffa din kirurg som exakt ritar ut snitten, planerar din operation och fotograferar dig.

Efter att kirurgen är klar med sina förberedelser förs du över till operationssalen där narkosläkaren hand om dig innan ingreppet inleds.

1. Snittläggning

SnittläggningVid en ansiktslyftning läggs ett snitt med början strax ovanför hårfästet vid tinningarna vidare i en naturlig linje framför och runt örat som fortsätter upp bakom örat och vidare i hårfästet ned mot nacken.

Snittet läggs på ett sådant sätt att det så långt det är möjligt döljs i håret eller av naturliga hudveck. Ibland lägger kirurgen ett snitt under hakan för att komma åt att strama upp halspartiet.

2. Stäckning av vävnaderna

När snitten väl är lagda frigör kirurgen huden med underliggande fett från den underliggande bindvävshinnan/muskeln (SMAS). Därefter avlägsnas eller flyttas fettvävnad, förslappade muskler och bindvävshinnor sträcks och trimmas varpå vävnaderna fixeras i sina nya positioner med suturer (trådar). Även halsmuskeln sträcks och vid behov fettsugs hakan, halsen och i vissa fall nacken.

Sträckning av huden vid ansiktslyftningNär ansiktets underliggande vävnader sträckts och fixerats i sina nya positioner sträcker kirurgen huden uppåt/bakåt och avlägsnar det uppkomna hudöverskottet. Därefter försluts snitten med stygn och/eller mettallklips.

I vissa fall sätts en liten dräneringstub in under huden bakom örat för att dränera ut blod som ibland samlas där.

När ingreppet är färdigt anläggs ett traditionellt huvudförband eller kylmask för att reducera blåmärken och svullnad.


Tillvägagångssätt vid mellanansiktslyft

Ett mellanansiktslyft (kallas ibland kindlyft) syftar till att återföra nedsjunkna vävnader i mellanansiktet och nasolabialvecken vid näsan. Kirurgen kan få åtkomst till dessa vävnader på lite olika sätt.

Vissa kirurger använder sig av endoskopisk teknik (titthålskirurgi). I dessa fall läggs små korta snitt i munnen och i hårfästet vid tinningarna. Med hjälp av särskilda verktyg och en videokamera lossas sen huden med tillhörande fettvävnad från de underliggande vävnaderna.

Kirurgen kan även skapa sig åtkomst till vävnaderna i mellanansiktet genom att lägga två 3-5 cm långa snitt i håret ovanför tinningarna. Även vid denna tillträdesmetod lossas sen huden med tillhörande fettvävnad från den underliggande vävnaden.

När kirurgen väl berett sig tillträde till det aktuella behandlingsområdet avlägsnas eller flyttas fettvävnad, förslappade muskler och bindväv sträcks och fixeras därefter i sin nya position med stygn. Sedan försluts snitten med stygn och/eller metallklipps.

När ingreppet är färdigt anläggs ett traditionellt huvudförband eller kylmask för att reducera blåmärken och svullnad.

Flera variationer på mellanansiktslyft

Observera att mellanansiktslyft kan utföras med ett antal olika variationer i fråga om hur kirurgen bereder sig tillträde till det område som skall behandlas. Ibland används en begränsad variant av det snitt som används vid ansiktslyftning. Mellanansiktslyft med denna metod kallas ibland S-lift då snittet bär formen av ett S.

Vissa kirurger menar att S-lift metoden är den som bäst lämpar sig för ett mellanansiktslyft eftersom denna ger möjlighet att även avlägsna överskottshud vilket är en begränsande faktor vid de andra två metoderna.

När operationen är genomförd, snitten förslutna och förband blivit pålagt avslutas operationen och patienten förs till sitt rum för övervakad uppvakning.

Tiden efter en ansiktslyftning

Hur besvärlig tiden efter en ansiktlyftning blir beror på varje persons unika förutsättningar för läkning samt hur stort ingrepp som utförts.

Nedstående beskrivning baserar sig på det vanliga ansiktslyftet. Vid det mindre ingreppet, mellanansiktslyft, liknar förloppet det som följer på en vanlig ansiktslyftning men är något lindrigare i vissa delar.

Smärta och obehag efter ansiktslyft

Obehaget och smärtan efter operationen är normalt sett inte särskilt stor. Symptomen behandlas med läkemedel. Känselbortfall i huden är normalt och försvinner inom en till tre månader.

Du bör hålla och sova med huvudet i högläge (upphöjd huvudända) under de första dagarna efter operation för att reducera svullnad.

Förband och dränage

Förband och dränageOm du fått en dräneringstub insatt plockas denna bort efter en till ett par dagar efter operation. Bandagen likaså. Bli inte förvånad om den du ser i spegeln är både blek, har blåmärken och är svullen i ansiktet. Inom ett par veckor kommer ditt utseende att bli mer normalt.

Stygnen och eventuella klammers tas bort efter 5-14 dagar.

Normalt sett är du uppe och rör på dig efter första natten men räkna med att ta det lugnt hela första veckan efter operation. Var särskilt försiktig med ditt ansikte och ditt hår eftersom du kan vara både avdomnad eller överkänslig i dessa områden.

Återgång till normalt utseende

I början kan ditt ansikte kännas och se lite konstigt ut. Dina ansiktsdrag kan förvrängas av svullnaden och ditt ansikte kännas stelt. Ansiktet når normalt sett sin maximala svullnad inom 2-4 dagar men blåmärken kan finnas kvar i flera veckor efter operation.

Det är inte ovanligt att patienter känner sig lite oroliga och i vissa fall missnöjda under den här perioden.

Efter tredje veckan kommer du dock att både må bättre och se betydligt bättre ut. Många patienter är dock tillbaka på jobbet redan 10 dagar efter operation. Eventuella blessyrer kan döljas med makeup.


Restriktioner efter ett ansiktslyft

Din kirurg kommer att ge dig specifika instruktioner för hur du gradvis återgår till normala aktiviteter. Dessa regler kommer sannolikt att innefatta att du skall undvika ansträngande aktiviteter (även sex och hushållsarbete) i minst två veckor.

Alkohol, rökning och bastubad skall undvikas i länge tid. Viktigast av allt är att du får tillräcklig vila så att din kropp kan återhämta sig.

Risker vid ansiktslyftningar

Även om ett ansiktslyft, utfört av en kvalificerad plastikkirurg, sällan leder till några komplikationer är alla operationer förknippade med risker för biverkningar. Dessa kan delas upp i allmänna operationsrisker och ingreppsspecifika risker.

De allmänna operationsriskerna kan du läsa mer om på informationssidan om allmänna risker » medan de risker som specifikt förknippas med en ansiktslyftning beskrivs i närmare detalj på den här sidan:

Blödning och känselförändring efter ansiktslyft

Blödning och känselförändring efter ansiktslyftKomplikationer kan uppkomma i form av hematom (en blodansamling under huden som måste avlägsnas av din kirurg).

Påverkan på nerver som styr ansiktsmuskulaturen eller örats känselnerv kan förekomma med känsel- och i vissa fall funktionsnedsättning. Detta är dock ovanligt och i de allra flesta fall övergående inom 3-6 månader.

Dålig sårläkning/ärr

Hos patienter med dålig cirkulation som diabetiker, rökare eller personer som lider av åderförkalkning finns risk att små hudpartier vid snitten i anslutning till öronen läker dåligt. Detta kan efterlämna fula ärr vilket kan korrigeras med ytterligare kirurgi.

Ökad ärrbildning och breddökade ärr är ovanligt men kan förekomma. Normalt sett är det dock svårt att urskilja ärren efter 6 månader till ett år efter ingreppet.

Du kan lära dig mer om ärr och vad du kan göra för att få dem att läka så fint som möjligt efter din ansiktslyftning på … informationssida om ärr och plastikkirurgi ».

Håravfall

I vissa fall uppkommer håravfall i anslutning till ärren. Normalt sett växer dock håret tillbaka inom sex månader.

Du minimerar risken för komplikationer och biverkningar genom att noga följa de instruktioner din kirurg ger dig före-, under- och efter din ansiktslyftning.

Priser för ansiktslyft

Priset på en ansiktslyftning varierar beroende på val av metod och den enskilda patientens behov och önskemål. Kostnaden för en traditionell ansiktslyftning kan uppskattas till någons stans mellan 60-80 000 kr.

Priser för ansiktslyftningPriset kan dock vara högre om en ”hel ansiktslyftning” där kompletterande ingrepp som pannlyft eller ögonlocksplastik utförs samtidigt.

För en begränsad ansiktslyftning som en endoskopisk ansiktslyftning eller ett mellanansiktslyft är priset ungefär 40-60 000 kr.

Vissa kliniker utför även ansiktslyft med fokus på ansiktets nedre tredjedel till motsvarande kostnad (40-60 000 kr).


Lån och finansiering av en ansiktslyftning

Om du inte vill betala din ansiktslyftning kontant finns det flera företag som ställer upp med lån/finansiering av plastikkirurgi. Ett sådant lån kan för många människor möjliggöra uppfyllelsen av en dröm. När man lånar pengar är de som alltid viktigt att informera sig väl om villkoren för sitt lån/finansiering.

Bilder från ansiktslyftningar

Välkommen till bildgalleriet för ansiktslyft! Här kan du se bilder tagna före och efter en ansiktslyftning. Till bilderna finns även en kortfattad information om klinik, kirurg, metodval osv.

Bilder före och efter ansiktslyft


Välkommen till plastikoperationer.net´s bildgalleri med före och efter bilder på personer som genomgått en ansiktslyftning. Bilderna är tagna av plastikkirurgen själv före och efter sin plastikoperation. Det är viktigt att tänka på att varje person är unik och de resultat man kan vänta sig av sin plastikkirurgi varierar. Före och efter bilderna ger dock en god bild av vad som är möjligt att åstadkomma genom en ansiktslyftning (ansiktslyft).

Kliniker för ansiktslyft

Du hittar enkelt de kliniker som utför ansiktslyftningar i vårt klinikregister. Var noggrann i valet av din klinik. Spara den här sidan och återkom när du har den tid du behöver.

Klicka här för att se vilka kliniker som utför ansiktlyftningar nära dig!
(öppnas i nytt fönster)

Frågor & svar

Har du frågor om ansiktslyft? Besök då vår sida ”Fråga Experten”. Här kan du läsa andra användares frågor och svar eller själv ställa en fråga direkt till våra kirurger som är specialister i plastikkirurgi.

Klicka här för att komma till fråga expertens sektion för ansiktslyftning!
(öppnas i nytt fönster)


Allt det medicinska innehållet om ansiktslyftning som du hittar på den här sidan är granskat av Dr. Pelle Sahlin, specialist inom plastikkirurgi och verksam vid Art Clinic.

Materialet ger utförlig information om ansiktslyft men kan och skall ändå inte ses som en ersättning för en medicinsk konsultation hos en kirurg.

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!